Vinaora Nivo Slider
 

Nasza kadra

Kadrę naszego przedszkola stanowią dobrze i wszechstronnie wykształcone nauczycielki zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci. W placówce zatrudniani są pedagodzy różnych specjalności zapewniający wszystkim podopiecznym fachową opiekę. Wychowankowie mogą liczyć na ich pełne wsparcie. Kadra pedagogiczna zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka z dbałością o jego wszechstronny rozwój. Pedagodzy naszego przedszkola współpracują ze sobą, chętnie dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Nauczycielki rozpoznają potrzeby i zainteresowania dzieci, umiejętnie prowadzą zajęcia, aby w sposób atrakcyjny pobudzać ciekawość świata wśród swoich podopiecznych. Konstruują bogate scenariusze zajęć i zabaw oraz poszukują innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu na bieżąco doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w wielu kursach, zarówno zewnętrznych jak i w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez placówkę. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

Najlepszym i najszczerszym dowodem na powyższe słowa są wypowiedzi dzieci, których fragmenty pozwoliliśmy sobie umieścić przy nazwisku każdej osoby pracującej w naszym przedszkolu.

mgr sztuki Paweł Kolasiński
dyrektor przedszkola
nauczyciel mianowany


(...) "lubię go za to, że zbudował nasze przedszkole i że jest najlepszym dyrektorem świata... że jest miły i gra nam na pianinku i że przychodzi do nas i że nas lubi i jest zabawny..."

absolwent Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu
studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą

Podstawą każdej działalności człowieka powinno być serce i zamiłowanie do tego, co się robi. Ta idea towarzyszyła mi od momentu zamysłu przedszkola i trwa niezmiennie od lat. Wierzę, że te wszystkie aspekty warunkują sukces naszej placówki. Stefan Żeromski powiedział:  (...)"każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie i to jest jego ojczyzna duszy". Staramy się, żeby nasze przedszkole było właśnie takim miejscem.

mgr Katarzyna Grela - Wójtowicz
nauczyciel mianowany
dyrektor ds. dydaktycznych


(...) Pani Kasia ładnie wygląda i ma złote włosy i  ładnie maluje swoje oczy..., uczy nas ciekawych rzeczy i zawsze się z nami wita i pokazuje nam literki..."

Nazywam się Katarzyna Grela – Wójtowicz. Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Studia ukończyłam na kierunku: biologia z nauczaniem przyrody. Ukończyłam również pedagogikę przedszkolną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Cieszę się, że mogę towarzyszyć dzieciom w codziennym odkrywaniu otaczającego je świata. Dobro dziecka jest dla mnie najważniejszym celem, a jego uśmiech- nagrodą. Pragnę, aby każde dziecko czuło się wartościowe, ważne i bezpieczne.


mgr Magdalena Bednarz
nauczyciel mianowany 
nauczyciel wychowawca


(...)" lubię panią Madzię, bo przychodzi do nas i bo jak jestem u babci, to mi się śni... kocham panią Madzię i lubię, jak jedzie do domu i do nas wraca..."

Nazywam się Magdalena Bednarz. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku: profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Ukończyłam również Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesno-szkolna oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku : Zarządzanie Oświatą.
Moja praca to moja pasja, ale także autentyczność, budująca fundament dalszych procesów rozwojowych małego człowieka. W zamian otrzymuję to, co najpiękniejsze: uśmiech i sympatię, będące motywacją każdego działania. Praca z dziećmi daje mi dużo energii i dostarcza wiele wspaniałych emocji. 

mgr Jolanta Kowalczuk – Kawa
nauczyciel mianowany
nauczyciel wychowawca


(...) "Pani Jola jest fajna i prowadzi super zabawy i konkurencje...jest wesoła i ma ładne włosy... pokazuje nam śmieszne rzeczy i  jest miła i ma ładne buty i  fajnie się z nami bawi i przygotowuje nas do szkoły..."

Nazywam się Jolanta Kowalczuk - Kawa. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuję się problematyką psychologiczną. Jestem dobrym słuchaczem i obserwatorem. Bardzo lubię pracę z dziećmi, a każdy „mały uśmiech” daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia.

mgr Paulina Saweczko
nauczyciel mianowany
nauczyciel wychowawca

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowacza z terapią pedagogiczną oraz pedagogika wczesnszkolna. 
Bliskie jest mi motto Janusza Korczaka " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Dla mie największą radością oraz motywacją do pracy jest błysk w oku dziecka, radosny, szczery uśmiech oraz ta szczególna więź sympatii, która zawiązała się pomiędzy mną, a przedszkolakami.

mgr Magdalena Miszczyszyn
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wychowawca

Ukończyłam studia na UMCS w Lublinie, zdobywając kwalifikacje w zakresie peagoiki przedszkolnej wczesnoszolnej oraz oligofrenopedagogiki( studia licencjackie). Swoją wiedzę wzbogaciłam zdobywając tytuł magistra na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną. Liczne praktyki w toku studiów pozwoliły mi zdobyć niezbędne umiejetności oraz rozwinąć pasję i zamiłowanie do owej pracy.
W codziennej pracy z dziećmi bardzo ważne jest dla mnie ich bezpieczeństwo , możliwości wszechstronnego rozwoju oraz rozwijanie samodzielności.

mgr Agnieszka Bełz
nauczyciel mianowany
nauczyciel wychowawca


(...) "pani Agnieszka nas lubi...i jest bardzo miła i grzeczna i robi fajne zabawy i zajęcia plastyczne... lubimy panią Agnieszkę, bo jest i bardzo ją kochamy"

Nazywam się Agnieszka Bełz, ukończyłam wydział prawa na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim uzyskując stopień magistra. Ukończyłam także Pedagogiczne Studia Podyplomowe w WSZiA w Zamościu oraz podyplowowe studia na kierunku: zintegrowana edukacjia przedszkolna i wczesnoszkolna również w WSZiA w Zamościu. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość życia. W codziennych sytuacjach kieruję się zasadą, iż " zabawa jest nauką, a nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki" (Glen Doman).

mgr Maria Pępiak 
nauczyciel mianowany
nauczyciel wychowawca

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku profilaktyka społeczna
i resocjalizacja.Na tej samej uczelni ukończyłam studnia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Jestem również absolwentką Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu, w której zdobyłam tytuł magistra z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie. Aby rozwijać swój warsztat pracy uczęszczam na liczne szkolenia i kursy dotyczące pracy z dziećmi. Pracując z dziećmi przekonałam się, że praca w przedszkolu wymaga ciągłego samodoskonalenia.
Cechuje mnie troskliwośc, odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność, wrażliwość na drugiego człowieka - zwłaszcza tego najmniejszego- staram się , aby dzieci znajdujące się pod moja opieką czuły się kochane, bezpieczne i ważne. W pracy kieruję się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego, co najlepsze i tego , co je wyróżnia. Ogromną radość i satysfakcję dają mi ich małe, a zarazem wielkie codzienne osiągnięcia i sukcesy.Katarzyna Krawczyk
nauczyciel wspomagający

Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe z tytułem technika fizjoterapii.W tym czasie uczęszczałam rownież na praktyki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, który wspiera rozwój, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Chętnie rozmawiam z dziećmi, poznaję ich świat, który codziennie zaskakuje mnie coraz bardziej. Uważam, że bardzo ważne jest aby dzieci w przedszkolu czuły sie bezpieczne i szczęśliwe. Praca z dziećmi daje mi wiele radości satysfakcji.

Ewelina Kowalczuk
nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Kogut 
nauczyciel kontraktowy

nauczyciel wspomagający 

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Zamościu. W dalszym ciągu uzupełniam swoje kwalifikacje pedagogiczne. Wybrałam te studia, poniewaz praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie uwzględniając jego możliwości. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską oraz zrozumieniem, by wiedziały, że przedszkole to fantastyczne miejsce, w którym mogą rozwinąć swoje indywidualne zainteresowania i umiejętności.

mgr Marta Prokopiuk
psycholog

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jesli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż."- Janusz Korczak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam 5 - letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia. Podczas studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną: Psychologia rodziny i edukacji. Ukończyłam także Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie realizuję studia podyplomowe w Wyższej szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 
        Bardzo lubię pracę z dziećmi, głównie ze względu na ich szczerość, otwartość i kreatywność. Każy uśmiech dziecka jest dla mnie nagrodą, a nawet najmniejsze postepy dają mi ogromną satysfakcję i napędzają do dalszej pracy. 

mgr Paula Chlebicka
psycholog

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie gdzie ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Ukończyłam także studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Jestem osobą otwartą, lubiącą prace z dziećmi, która przynosi wiele satysfakcji. W mojej pracy najważniejszy jest uśmiech dziecka oraz jego bezpieczeństwo. 
Mój ulubiony cytat: „Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo kochać i akceptować.” M. Earle

mgr Wioleta Dominik
nauczyciel mianowany
pedagog specjalny

" Dla dziecka porządek jest tym , czym dla nas jest ziemia pod nogami, naktorej stoimy, czym dla ryby jest woda, w której pływa. We wczesnym dzieciństwie umysł człowieka czerpie ze swojego otoczenia elementy orientacji, których potrzebuje do swoich późniejszych zdobyczy."

Jestem absolwentką WSSP w Lublinie na kierunku: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika. Studia magisterskie ukończyłam o specjalności oligofrenopedagogika UMCS w Lublinie. Swoją wiedzę poszerzełam na studiach podyplomowych, zdobywając tytuł terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Ukończyłam również Medyczne Studium Zawodowe z tytułem technika fizjoterapii. Swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne wzbogacam poprzez uczestnitwo w licznych szkoleniach i kursach dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju oraz autyzmem. Główne zainteresowania zawodowe to problematyka dotycząca wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Karina Czarnecka
nauczyciel wspomagający

mgr Anna Murzacz
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający


mgr Anna Brodowska

Jestem absolwentką WSZiA w Zamościu. Ukończyłam również studia magisterskie na UMCS. Przez pięć lat pracowałam jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Postaram się wspierać  organizacyjno-twórcze wysiłki wszystkich pracowaników przedszkola, ułatwiając proces opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczy.

Halina Machowska

Czystość i porządek, to jedne z podstawowych i fundamentalnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedszkolu dbam, aby warunki w jakich wzrastają dzieci, były zawsze najwyższej jakości.

Ireneusz Przednowek
Nasza złota rączka

Z zawodu jestem inżynierem geodezji i kartografii, z zamiłowania przysłowiowa " złota rączka". W przedszkolu służę radą i pomocą w sytuacjach remontowo - naprawczych.
 
 
Copyright © 2013 Przedszkole Król Maciuś Pierwszy Projekt i realizacja MG
Facebook
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i plikach cookies: Czytaj więcej…

Zgadzam się
Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem Twoich danych jest: educom Natalia Kolasińska (organ prowadzący: Przedszkole Król Maciuś I, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford, Szkoła Języków Obcych COM. w Tomaszowie Lubelskim). Dane, które przetwarzamy to pliki cookie dzięki którym, korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, są lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika . Pozwalają też one tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności naszej strony. Dane te nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym podmiotom za wyjątkiem sądów i  organów ścigania (tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).
Masz oczywiście prawo do żądania dostępu do zgromadzonych o Tobie danych oraz ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli nadal chcesz korzystać z naszego serwisu zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych i ich przechowywanie.Polityka Plików Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy" z siedzibą pod adresem ul. Króla Zygmunta 61, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem:
  wszystkoociasteczkach.pl
Opracowanie: IAB Polska

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?