Oferta

Oferta

Przedszkole „Król Maciuś Pierwszy” jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby doznało ono radości płynącej z zabawy, nauczyło się współdziałania z innymi dziećmi, z przyjemnością poznawało i rozumiało otaczający świat. Uczymy naszych wychowanków samodzielności, podpowiadamy, jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Umożliwiamy dzieciom przeżywanie nowych doświadczeń i odnoszenie sukcesów. Dążymy do osiągania przez nasze dzieci gotowości szkolnej, sukcesów w szkole i poza nią. Dbamy o ich potrzeby, wspierając się   konstruktywnymi sugestiami  rodziców.

Od 1 września 2023r. w ramach czesnego 480 zł oferujemy Państwu :

 • całodzienną opiekę pedagogiczną  w godzinach 6.30- 18.00;
 • opiekę psychologiczną;
 • bogaty, zatwierdzony przez MEN program zajęć dydaktycznych;
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia;
 • zajęcia muzyczno-ruchowe;
 • zajęcia z edukacji ekologicznej;
 • zajęcia z edukacji matematycznej;
 • zajęcia kulinarne;
 • zajęcia gimanstyczne i ogólnorozwojowe;
 • bajkoterapię;
 • muzykoteriapię;
 • glottodydaktykę;
 • Odimienną metodę nauki czytania dr I. Majchrzak;
 • język angielski – prowadzący:  lektorzy ze szkoły językowej COM. Treści dydaktyczne realizowane w oparciu o cykl „Super Simple Song” oraz elementy metody TPR (Total Physical Responce). W nauczaniu wykorzystywana jest naturalna  sensoryczna aktywność dziecka; zajęcia z native speaker;
 • język niemiecki – mgr Aleksandra Krawczyk
 • zajęcia terapii pedagogicznej – prowadząca mgr Wioleta Dominik;
 • zajęcia logopedyczne – prowadzące neurologopeda mgr Katarzyna Kostyszyn, mgr Katarzyna Grela – Wójtowicz;
 • psycholog – mgr Marta Prokopiuk, mgr Paula Chlebicka;
 • pedagog specjalny – mgr Wioleta Dominik;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • religię – katecheta mgr Teresa Furman;
 • rytmikę -mgr Kamil Janik
 • zajęcia taneczno – ruchowe – mgr Roksana Łasocha
 • poranki i popołudnia montesoriańskie;
 • organizację imprez okolicznościowych;
 • wycieczki.

Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane są przez Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku. Menu zatwierdzone przez dietetyka, zbilansowane kalorycznie i dostosowane do wieku i potrzeb dzieci.

Dzienna opłata za wyżywienie dziecka  wynosi 17.00 zł.

ZAJĘCIA DODATKOWE  PROWADZONE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • JOGA DLA DZIECI – mgr Larysa Kozak – LaraFit
 • ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI PIŁKI NOŻNEJ – mgr Jacek Paszkiewicz
 • WARSZTATY PLASTYCZNE  – mgr Magdalena Bednarz
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – mgr Monika Nenko
 • PRZEDSZKOLIADA „DRUŻYNA KANGURA” – licencjonowani instruktorzy Przedszkoliada.pl