Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko stało się członkiem naszej przedszkolnej społeczności:

Jak najszybciej złóż kwestionariusz osobowy dziecka w sekretariacie naszej placówki.  Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o świadczenie usług przedszkolnych w terminie wskazanym przez placówkę, przy zapisie pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa.

Kiedy spełnisz  powyższe wymagania, masz gwarancję, że Twoje dziecko zostanie przyjęte do „Maciusia”.